Emerald Nightmare

H: Nythendra 10.10.
H: Dragons 10.10.
N: Il'gynoth 21.09.
N: Elerethe 21.09.
H: Ursoc 17.10.
N: Cenarius 26.09.
N: Xavius 03.10.

V současné době pozastaven nábor nových členů do raidovací skupiny na pozice tanků a healerů. Nábor DPS otevřen, stejně tak jako tanků a healerů, kteří nemají ambice raidovat, ale preferují např Myth+ dungy.

NÁBOR ZDE

Guild master

Warheaven

Oficírský sbor

Revelis, Kinyras, Shrra, Annakunda, Uax

WoW Guild Rankings